แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

CATC Thailand Steps Up to World Class as ICAO TRAINAIR PLUS Membership

Hits: 4248
Print

CATC Thailand had been a member of ICAO TRAINAIR since 1992 with 3 STPs developed. In September 2012, CATC Thailand had successfully completed all requirement processes to became an ICAO TRAINAIR PLUS Associate Membership. The certificate had been presented at the first TRAINAIR PLUS Global Symposium on 25 September, 2012 in Singapore.

 

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.