แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

Flight Training Center (Hua Hin)

Hits: 18025
Print

Flight Training Center (Hua Hin)

Directio

Hua Hin Distrct, Prachuab Khirikhan 77110
Tel. 032-520-337
Fax 032-520-146

 Hua Hin Airport, Hua Hin, Prachuab Khirikhan

  Suvarnabhumi Airport, Don Mueang International Airport 

  12.634758,99.951348

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.