ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
เข้าสู่ระบบ i-train

News

  1. Public Relations
  2. Education News
  3. Activities

CATC Info

ประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถาบันการบินพลเรือน (SAFETY POLICY STATEMENT)
ประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถาบันการบินพลเรือน (SAFETY POLICY STATEMENT) ฉบับประกาศ ณ วันที 2
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.
feed-image
16612475
Server Time: 2021-03-02 08:06:39