ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
เข้าสู่ระบบ i-train

News

  1. Public Relations
  2. Education News
  3. Activities

CATC Info

ประกาศ สบพ. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สถาบันการบินพล
ข่าวสารประจำปี 2558ข่าวสารประจำปี 2558
ANNUAL REPORT
Civil Aviation Training Center,Thailand Annual Report      Annual Report 2018  An
ประกาศ สบพ. เรื่อง งดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมอื่นใดที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาของนักศึก
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.
feed-image
15860323
Server Time: 2020-12-02 19:06:59