สบพ. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ประจำปี 2562

สบพ. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

        นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2562 โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมคณะร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน          

    นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สบพ. รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288