สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตร Air Cargo Management Training (ACMT) รุ่นที่6

สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตร Air Cargo Management Training (ACMT) รุ่นที่6

สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตร Air Cargo Management Training (ACMT) รุ่นที่6   CATC Organizes the Opening Ceremony for the Air Cargo Management Training (ACMT) Program, Batch 6 

 

    พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Air Cargo Management Training (ACMT) รุ่นที่6  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน เป็นบุคลากรจาก บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด กรุงเทพฯ

       RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, presided over the opening ceremony of the Air Cargo Management Training (ACMT) Program, Batch 6. The ACMT Program was held from November 4 - 8, 2019. There were 16 personnel from BAGS Ground Services Company Limited, attended the ACMT Program. The opening ceremony of the ACMT Program was held on November 4, 2019, at BAGS Ground Services Training Center, Bangkok.

 

 

***********************************************

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288