สบพ. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

สบพ. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

          สำหรับ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ และขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การขับร้องเพลงพระคุณที่สาม และการประกวดพานไหว้ครู ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288