สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP51

สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP51

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP51 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็น ทุนจากกองบินตำรวจ จำนวน 4 คน ทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 3 คน และทุนจากกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้นและภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288