สบพ. ร่วมเสวนาและจัดนิทรรศการ “งานเสวนาอาชีพด้านการบินครั้งแรกของ Thai Aviation Careers TAC TALK # 1” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สบพ. ร่วมเสวนาและจัดนิทรรศการ “งานเสวนาอาชีพด้านการบินครั้งแรกของ Thai Aviation Careers TAC TALK # 1” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเสวนาการบรรยาย “งานเสวนาอาชีพด้านการบินครั้งแรกของ Thai Aviation Careers TAC TALK # 1” ให้เกียรติเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาด้านการบินของประเทศไทยในอนาคตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินหลังการจัดตั้ง EEC” พร้อมด้วยศิษย์เก่าจากสถาบันการบินพลเรือนร่วมเสวนาการบรรยายในงานครั้งนี้ ซึ่งงานจะเป็นรูปแบบ Talk and Inspiration เป็นการแนะแนว สร้างแรงบัดดาลใจในอาชีพต่างๆด้านการบิน อาทิเช่น Licensed Aircraft Engineer, Slot and Schedule, พนักงานองค์กรด้านการบินของรัฐ, Manager ของสายการบินที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆ Aviation Security Office เป็นต้น  นอกจากนั้นพนักงานและนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดตั้งบูธนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรด้านการบิน ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่ร่วมงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288