สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการปัจจัยมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการจรทางอากาศ (Human Factor in Air Traffic Control)

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการปัจจัยมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการจรทางอากาศ (Human Factor in Air Traffic Control)

  

 

ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการ “การจัดการปัจจัยมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการจราจรทางอากาศ (Human Factor in Air Traffic Control)” ให้แก่ครูวิชาภาคพื้น ของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน  15 คน  ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์  2562 โดย สบพ.ได้เชิญ Mr.Jean-Christophe CASTAING, ENAC Training Coordinator Continuing Training, Human Factors Expert/Trainer  มาเป็นวิทยากร และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรจาก ENAC ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288