สบพ. จัดโครงการ “เติมเต็มความมั่นใจ ก้าวสู่วัยทำงาน”

สบพ. จัดโครงการ “เติมเต็มความมั่นใจ ก้าวสู่วัยทำงาน”

 


          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ “เติมเต็มความมั่นใจ ก้าวสู่วัยทำงาน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของนักนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า สบพ. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด มาร่วมแนะแนวหนทางสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการบิน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288