สบพ. เข้าร่วมงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์  (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา)

สบพ. เข้าร่วมงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา)

 

     พลเอก ประยุทธิ์ จันทรืโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์(Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) ภายในงานจะมีการจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการถ่ายทอดเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมพาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

     ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสาถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288