สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 46 ปี

สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 46 ปี

 

 

         นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 46 ปี  พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนแก่กองทุนพัฒนาการกีฬาของสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2301 สำนักงานใหญ่ กทพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288