สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน

สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน

 

 

         นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288