สถาบันการบินพลเรือน ร่วมวางพวงมาลาในนามกระทรวงคมนาคม เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2561

สถาบันการบินพลเรือน ร่วมวางพวงมาลาในนามกระทรวงคมนาคม เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2561

 

 

               ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน ในนามกระทรวงคมนาคม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288