สบพ.ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักความร่วมมือทางวิชาการของ ICAO

สบพ.ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักความร่วมมือทางวิชาการของ ICAO

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์  ให้การต้อนรับ   Mr. Jorge Vargas , Director of Technical Cooperation Bureau,  ICAO Montreal ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ICAO และ สบพ.  การดำเนินโครงการของสำนักฝึกอบรมด้านการบินระดับโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์เเละทิศทางในการดำเนินงานของ สบพ. รวมถึงเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288