สบพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สบพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

   

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย

 

        ในโอกาสนี้ ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล 1 – 2 ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288