สบพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ครบรอบ 16 ปี

สบพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ครบรอบ 16 ปี

 

           นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 16 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลและสวัสดิการต่าง ๆ ของ สนข.  เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2561  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร สนข. กรุงเทพฯ.

 

 

CATC Joins the Celebration for the 16th Anniversary of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP).

 

 

        Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs joined the ceremony to celebrate the  16th Anniversary of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) on October 9, 2018 at the OTP hall, 1st floor, Bangkok. On this occasion, CATC also made charitable donation for OTP Welfare Fund.

 

 

***********************************************

 

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288