สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 38

สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 38

 

       พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 38 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่  8 ตุลาคม 2561 – 12 กรกฎาคม 2562  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนสิ้น 41 คน เป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพฯ

 

Air Traffic Control Course (ATC), Class 38 Opening Ceremony

 

       On October 8, 2018 at Auditorium 1, Floor 2, CATC, FS 1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautocal Services Training Division presided over the opening ceremony of Air Traffic Control Course (ATC), Class 38 held between October 8, 2018 and July 12, 2019. The course was attended by 41 participants sponsored by the Aeronautical Radio of Thailand.

 

 

***********************************************

 

 

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288