สบพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 42 ปี

สบพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 42 ปี

 

             นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 42 ปี  พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนการกุศลของ ขสมก. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. กรุงเทพฯ

 

CATC Joins the Cerebration for the 42nd Anniversary of Establishment of Bangkok Mass Transit Authority (BMTA).

 

 

          Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau joined the ceremony to celebrate the 42nd establishment anniversary of Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) on October 1, 2018 at BMTA Headoffice. On this occasion, CATC also made charitable donation for Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) Fund.

 

 

***********************************************

 

 

 

 

 

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288