สบพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ครบรอบ 15 ปี

สบพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ครบรอบ 15 ปี

 

          นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ครบรอบ 15 ปี   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด กรุงเทพฯ

 

CATC Joins the Cerebration for 15th Establishment Anniversary of Thai Aviation Industry Co., Ltd.

 

      Miss Varintorn Liamnak Director, Aviation Business Research and Development Bureau, representing CATC, gave a congratulatory flower basket to Thai Aviation Industry representative on the occasion of the 15th Establishment Anniversary of Thai Aviation Industry Co., Ltd. on September 24, 2018 at its Head Office, Bangkok.

 

 

***********************************************

 

 

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288