สบพ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 15

สบพ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 15

 

        นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน  สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 15  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องประชุม ฝปข.  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

CATC Organizes Aerodrome Apron Control Officer Training Program (AACO), Class 15.

 

 

         On August 20, 2018, at Flight Operations Division meeting room, Don Muang Airport, Sqn.Ldr. Chintawat Phetriang, Director of Aeronautical Services Training Division presided over the opening ceremony of the Aerodrome Apron Control Officer Training Program (AACO), class 15 which was conducted during August 20 - September 21, 2018. The class was attended by 16 participants sponsored by Airports of Thailand Airport Company Limited Thai Public Company Limited.

 

 

***********************************************

 

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288