สบพ. ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ

สบพ. ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือสังคมตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ได้เข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ทภ.1 กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพฯ

 

 

CATC Joins Volunteer Project “We Do Good Deeds with our Hearts.

 

           On August 21, 2018 at the 1st Army Area Auditorium, Bangkok, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN led the executives and staff to join the volunteer project "We Do Good Deeds with our Hearts". This is a part of an effort to contribute to society under the intention of His Majesty the King. For this occasion, the volunteer team was given volunteer caps and scarves to wear as a uniform.on August 21, 2018 at the 1st Battalion, 1st Battalion, Bangkok.

 

 

***********************************************

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288