สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

          วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของสบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

         ในโอกาสนี้ นางสาวณฐกันต์ ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานและนักศึกษา เป็นตัวแทน สบพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

CATC Participates in University Open House at Suranaree University of Technology.

 

       On August 23-24, 2018, CATC participated in the 22nd university open house to promote and introduce its curricula offered to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

        Present at the opening ceremony were CATC representative, Miss Nattakan Tonpongpan, CATC staff and students at Surapat Building 2, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima.

 

***********************************************

 

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288