สบพ.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

สบพ.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว ยังมีกิจกรรม Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถาบัน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288