สบพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก)  AP 112

สบพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) AP 112

 

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน รุ่นที่ 112 (AP-112) จำนวนทั้งสิ้น 25 คน แบ่งเป็นทุนส่วนตัว และทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ภูฏาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288