สบพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 “Take  a  REST, But  don’t  forget  to  FLY ชาร์จพลัง – ติดปีก – พร้อมทะยานอีกครั้ง”

สบพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 “Take a REST, But don’t forget to FLY ชาร์จพลัง – ติดปีก – พร้อมทะยานอีกครั้ง”

 

             สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 “Take  a  REST, But  don’t  forget  to  FLY ชาร์จพลัง – ติดปีก – พร้อมทะยานอีกครั้ง” ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Ravindra Beach Resort & Spa จ. ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ

         สถาบันการบินพลเรือน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน “Take  a  REST, But  don’t  forget  to  FLY ชาร์จพลัง – ติดปีก – พร้อมทะยานอีกครั้ง” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม “WE ARE ONE” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ Organization Development และกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนอ่าวทุ่งโปร่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) กิจกรรมการเรียนรู้การดำรงชีพในป่า ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และกิจกรรมสังสรรค์รวมพลคน สบพ. “Take  a  REST, But  don’t  forget  to  FLY ชาร์จพลัง – ติดปีก – พร้อมทะยานอีกครั้ง” รวมถึงกิจกรรมประกวดหนุ่มสาวหน้าตาดี สบพ. โดยมี พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง 

        

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288