สบพ. พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการบินระดับต้น (Basic Aviation Security Management) ครั้งที่ 1

สบพ. พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการบินระดับต้น (Basic Aviation Security Management) ครั้งที่ 1

 

        ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว  ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการบินระดับต้น (Basic Aviation Security Management) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 มิ.ย. 2561  ณ  สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา  จ.ระยอง โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่  25-29 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น  1๖ คน  เป็นบุคลากรผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่ตรวจค้น  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยในสนามบินขั้นพื้นฐาน  และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต

 

 

 

***********************************************

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288