สบพ. จัดงานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 ณ ศฝบ.หัวหิน

สบพ. จัดงานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 ณ ศฝบ.หัวหิน

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในงานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน โดย นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน และผู้บริหาร สบพ. ร่วมรับฟังการนำเสนอของที่ปรึกษาเพื่อเเจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เเละนำเสนอรายละเอียดภาพรวมของโครงการฯ เเละผลกระทบเบื้องต้นทางสิ่งเเวดล้อมของโครงการฯ รวมถึงมาตรการป้องกันตั้งเเต่เริ่มโครงการให้เเก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ อีกทั้งมีการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288