นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

 

 

       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมฟังบรรยายสรุปของ ทอท. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด้านคมนาคมทางอากาศ 7 หน่วยงาน โดยพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้ร่วมบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

Deputy Prime Minister, Mr. Somkid Jatusripitak Pays a Visit and Gives Policy Direction to Airports of Thailand Public Company Limited (AOT).

 

         On March 8, 2018, Deputy Prime Minister, Mr. Somkid Jatusripitak, paid a visit and gave operating policy direction to Airports of Thailand Public Company Limited (AOT). He also attended briefing given by AOT and 7 Air Transport agencies under the Ministry of Transport at Airport Operations Building (AOB) 1 Auditorium. The briefing was also participated by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN.

 

 

***************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288