นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน

 

 

       นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหาร และคณะทำงานรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกการบิน สบพ. และรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ สบพ. โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ และนาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน ผู้บริหาร ครูการบิน และศิษย์การบิน สบพ. ร่วมให้การต้อนรับ และพาคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกการบิน อาทิ ห้องปฏิบัติการ Flight Simulator ห้องบรรยายสรุป และโรงเก็บอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

Deputy Minister of Transport, Mr. Pailin Chuchottaworn Leads a Delegation to Visit CATC Flight Training Center.

 

 

        On March 5, 2018, Deputy Minister of Transport, Mr. Pailin Chuchottaworn and Assistant Secretary to the Minister of Transport, Mr. Manit Suthaporn and working groups of Ministers visited CATC Flight Training Center, Hua Hin, Prachaup Kirikhan as they attended briefing and gave policy direction to CATC. The group was welcomed by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and Director of Flight Training Center, Wg.Cdr. Apichart Watawattana, CATC Executives, lecturers and students. They visited flight simulator, lecture room, and aircraft maintenance hangar.

 

 

 

***************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288