มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกการบิน สบพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกการบิน สบพ.

 

 

    นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สบพ.พร้อมครูการบิน ร่วมให้การต้อนรับ รศ.รอ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสนต์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในโอกาสมาเพื่อเยี่ยมชมดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ ศูนย์ฝึกการบิน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288