สบพ. จัดโครงการอบรม เรื่อง มาตรฐานองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ ( B2 ) ครั้งที่ 1

สบพ. จัดโครงการอบรม เรื่อง มาตรฐานองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ ( B2 ) ครั้งที่ 1

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในโครงการอบรม เรื่อง มาตรฐานองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ ( B2 ) ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เป็นผู้เข้าร่วม ในการอบรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว อีกต่อไป เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ

 

 

European Aviation Safety Agency (EASA) Seminar.

 

 

      CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, presided over the 1st Aircraft Maintenance Engineer License Diploma Program in Avionics (B2) according to the European Aviation Safety Agency (EASA) seminar attended by CATC executives, lecturers and staff. Qualified experts will also be engaged in the program development. The seminar was held on February 27, 2018 at the Novotel Suvarnabhumi Airport.

 

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288