สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 5

สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 5

 

 

               นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทนจาก สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 5 พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้

 

              ในโอกาสนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ อาคารใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพฯ

 

CATC Joins the Celebration for 5th Anniversary of the Establishment of the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation.

 

 

         Miss Varintorn Liamnak, Director of the Bureau of Aviation Business Research and Development, CATC, joined the celebration for 5th anniversary of the establishment of the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation and gave anniversary flowers to Mr. Surasri Kidtimonton, Director-General of Department of DRRAA and Miss Malinee Sutthirat, Deputy Director-General of Department of DRRAA  (Operation section).

 

     Distinguished guests included Mr.Wiwat Salayakamthorn, Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives and the executives. The ceremony took place on January 25, 2018 at the new auditorium, Department of Royal Rain and Agricultural Aviation.

 

 

 

 

 

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288