สบพ. ร่วมเปิดโครงการ “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เริ่มต้นการปฏิบัติงานเข้มข้นทุกรูปแบบ ทุกมาตรการ เพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทาง พร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนทุกคน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สบพ. ร่วมเปิดโครงการ “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เริ่มต้นการปฏิบัติงานเข้มข้นทุกรูปแบบ ทุกมาตรการ เพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทาง พร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนทุกคน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

      วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” โดยความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 มอบความสุข ความสะดวก ความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน โดยมีนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ กรมการขนส่งทางบก

 

***************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288