สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


         วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของสบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

         ในโอกาสนี้นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทน สบพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมรับมอบของที่ระลึกจาก นายเสนีย์ จันทร์ลุน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในงานดังกล่าวอีกด้วย

 

 

CATC Participates in University Open House at Khonkaen University.

 

 

      On December 26-27, 2017, CATC participated in the 22nd university open house at the multi-purpose convention hall, Khonkaen University to promote and introduce CATC’s curricula to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.The aviation curricula offered by CATC were much interested by many participants.

    CATC representative, Miss Warin Liemnak, Director of the Aviation Business Research and Development Bureau, joined the opening ceremony and received a souvenir from Mr. Senee Chanloon, Director of the Academic Administration and Development Bureau.

 

***************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288