สบพ. จัดการประชุมอาจารย์พิเศษ

สบพ. จัดการประชุมอาจารย์พิเศษ

 

 

    สถาบันการบินพลเรือน จัดประชุมอาจารย์พิเศษที่สังกัดแต่ละกองวิชาของ สบพ. โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายทิศทางการพัฒนา สบพ. และแนวทางในการบริหารงานของผู้ว่าการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมหอประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

***************************************

 

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288