สบพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบฐานข้อมูล Online”

สบพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบฐานข้อมูล Online”

 

         สำนักเทคโนโลยีสารเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบฐานข้อมูล Online” โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 114 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

CATC Organizes "Online Database System" Workshop.

 

 

               Aviation Information Technology Division, CATC organized the “Online Database System” workshop on December 19, 2017 at the computer lab room 114, CATC, Bangkok.

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288