สบพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สบพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   

             วันที่ 5 ธันวาคม 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 901 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต   

 

 CATC  to join the merit-making ceremony to pay homage to the late King Bhumibol Adulyadej.

 

 

                 On December 5, 2016, CATC staff, led by Rear Admiral Piya Atmungkun,RTN , the President, joined the merit-making ceremony, giving alms to 901 monks and novices to pay homage to the late King Bhumibol Adulyadej on the occasion of his Birthday which also marks the country”s National Day and Father's Day at the royal court of Dusit Palace. 

                 

 

***************************************

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288