สบพ. ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์แก่สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

สบพ. ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์แก่สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

   

          นางสาวอนัญญา สิทธิคง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนวัดบันไดม้า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เยาวชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) และโรงเรียนวัดบันไดม้า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288