สบพ. ต้อนรับโรงเรียน สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และ โรงเรียน สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สบพ. ต้อนรับโรงเรียน สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และ โรงเรียน สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

     

              นางสาววรินทร  เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และ โรงเรียน สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เนื่องในโอกาสมารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288