สบพ. ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์แก่สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

สบพ. ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์แก่สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

   

                    นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน และนักศึกษา    ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เยาวชน และบุคคลภายนอกได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) จ.ชัยภูมิ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กรุงเทพฯ โดยมี นายวินัย พันธุ์มี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) และนายวีระยุทธ อามาตย์  นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288