สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และสยามนิทัศน์ 2017

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และสยามนิทัศน์ 2017

 

              สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และสยามนิทัศน์ 2017 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. และหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

       ในโอกาสนี้ นางสาวณฐกันต์  ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน สบพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288