สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดแนะแนว ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดแนะแนว ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

   

         สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ตลาดนัดแนะแนว ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

***************************************

 

         


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288