สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 84 ปี

สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 84 ปี

     

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 84 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อสาธารณกุศล โดยมี นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

 

***************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288