พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ TNN2

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ TNN2

   

           วันนี้ (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)  พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต ในรายการ “รักเมืองไทย” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์ 784) ประเด็น "การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561" และ “การผลิตบุคลากรของ สถาบันการบินพลเรือน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา EEC ให้เป็นเมืองการบิน”  ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6  

              ซึ่งรายการรักเมืองไทยดังกล่าว จะออกอากาศ ในวันนี้ (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) เวลา 22.15 น. เป็นต้นไป  และวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์ 784) และสามารถรับชมผ่านทาง ทีวีออนไลน์ https://f2b-hd.blogspot.com/  

 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288