ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ แผนกธุรการ สังกัดสำนักผู้ว่าการ

จำนวนเข้าชม: 555
พิมพ์