ประมูลขายทอดตลาดอากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 5 ลำ

จำนวนเข้าชม: 1288
พิมพ์

 

 

 รายการครุภัณฑ์ประเภทเครื่องบินที่จะจำหน่าย จำนวน 5 ลำ