ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 สังกัดแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

จำนวนเข้าชม: 576
พิมพ์