ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 แผนกพัสดุ สังกัดสำนักการเงินการคลัง

จำนวนเข้าชม: 660
พิมพ์