ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน

จำนวนเข้าชม: 889
พิมพ์